zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1654De namen en het folionummer.

Koptienden Hilversum 1649De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz ? 112
Philip Jacobsz ? 112
Gerrit Cornelisz ? 112
Corn Gerrit Corn 112
Willem Wijchert Roole 112
Gerrit Lambertsz Haen 112
Claes Stoffelsz 113
Swaning Stevensz 113
Heijn Adriaensz 113
Toenis Stevensz 113
Gerrit Jan Corn 114
Wijchert Petersz ,weeskint, 114
Dirck Jan Corn 114
Rijck Gijsbert Rijcksz 114
Jacob Heijndricksz 114
Aert Jacob (??) 115
Jacob Rijcksz 115
Corn Corn de Jong 115
Lambert Peter Aertsz 115
Claes Jansz Rooft 115
Gerbrant Lambertsz Brasser 116
Toenis Gijsbertsz 116
Aert Lambert Rijcksz 116
Dirck Adriaensz 116
Jan Gerritsz Sebasteansz 116
Gerrit Brasse 116
Gijsbert Claes Gijsbertsz 117
Heijn Louwen de Oude 117
Louwer Jan Claesz 117
Lambert Corn Bijl 118
Jan Jan Lambertsz 118
Dirck Petersz 118
Adriaen Jans 118
Gerrit Jan Bartsz 119
Lambert Lubbertsz 119
Jan Meijertsz 119
Gerrit Claesz Rademaecker 119
Gerbert Stoffels 119
Dirck Toenisse 120
Tijmen Jaep Bussener 120
Jan Toenis Elbertsz 120
Gerrit Michielsz 120
Heijn Gerritsz (?)oulhouwer 120
Toenis Elbertsz 121
Rool Jansz 121
Gerbert Elbertsz 121
Lambert Gijsbertsz 121
Corn Elbertsz 121
Stoffel Gerritsz 122
Jacob Lambertsz Peet 122
Peter Corn 122
Lubbert Dircksz 122
Heijn Heijn Looch 122
Elbert Jansz Kaeck 122
Tijmen Willemsz 122
Willem Lambertsz de Jonge 123
Jan Tijmansz 123
Heijn Jansz Kaeck 123
Peter Jansz Groon 123
Peter Corn Stoffels 123
Jan Toenis Gijsbertsz 124
Willem Jansz Brouwer 124
Rool Petersz 124
Willem Goosse 124
Louer Lambertsz Brasser 124
Rijck Elbertsz 124
Corn Claes Corn 125
Willem Claesz 125
Gerrit Gerritsz ,weeskint, 125
Peter Lubbertsz 125
Jan Lambert Petersz 126
Gerbertge Perck 126
Jan Peter Heijnen 126
Lamber Crijnen 126
Tijmen Corn Perck 126
Peter Adriaensz 126
Heijn Lambertsz 127
Abraham Gijsbertsz 127
Corn Gerbertsz 127
Willem Louwen 127
Toenis Elbertsz Licht 127
Corn Stoffels 127
Claes Gerrit Euwoude 128
Gerrit Martensz 128
Jan Heijn Veen 128
Heijn Adriaensz 128
Corn Gerbert Stoffels 128
Jan Gerrit Euwoude 128
Corn Stevensz 129
Crijn Rijcksz 129
Peter Tijmen Jan Willemsz 129
Gijsbert Woute 129
Jacob Tijmen Willemsz 129
Gleijn Corn 130
Rutger Elbertsz 130
Claes Gerritsz Sebastiaensz 130
Jacop Gerrit Rutgersz 130
Cors Adriaensz 130
Jan Louwers Brasser 131
Heijn Harmansen 131
Gerrit Gerretszen Backer 131
Gerrit Sijmonsen 131
Freeck Dircksz 131
Gijsbert Corn Rebel 131
Jannitgen Jans ,weduwe, 132
Peetgen Feecks 132
Meijns Peter Heijnen 132
Claes Gerrit Dircksz 132
Wouter Gerritsz 132
Claes Gerretsz Boulhouwer 132
Gerrit Heijn Corten ,de weeskinderen van, 133
Gerbert Jansz Heetvelt 133
Rool Jan Heijnen 133
Jan Lambert Reijntge 133
Tijmen Aertsz 133
Jan Lambertsz Dorrelant 133
Rijck Corn Rebel 134
Claes Petersz Groon 134
Sebastiaen Gerritsz 134
Elbert Gerritsz 134
Willem Claes Gerbertsz 134
Dirck Tijmensz 134
Rool Tijmensz 135
Corn Stevensz ,de weeskinders van, 135
Heijn Willem Aertsz 135
Lambert Roolen 135
Claes Harmansz Corsz 135
Toenis Louwe 135
Corn Gerritsz Schaepherder 136
Elbert Jacobsz 136
Aert Wouter Claesz 136
Tijmen Woutersz 136
Tijmen Lambert Reijntges 136
Adriaen Tijmensz 137
Jan Corn Meulenaer 137
Aderiaen Ketel 137
Dirck Gerrit Dircksz 137
Jan Corn Elbertsz 137
Lambert Jacobsz Peet 137
Lambert Corn Elbertsz 137
Jan Willem Gerbertsz 138
Toenis Willem Gerritsz 138
Peter Tijme Lamme 138
Frans Jacob Gerritsz 138
Jan Louwe Jan Claesz 138
Anx Louwe Jan Claesz 138
Claes Peter Aertsz 139
Toenis Dirck Toenisse 139
Heijn Gijsbertsz Veen 139
Rijck Lambert Rijcksz 139
Jan Heijn Kaeck 139
Jan Dircksz Backer 139
Bart Jacobsz 140
Wichert Jacop Heijnen 140
Jacop Heijn Kaeck 140
Jacob Tijmen Dircksz 140
Peter Dirck Jansz 140
Gerbert Willem Gerbertsz 140
Heijn Louwer Jan Claesz 141
Aert Peter Aertsz 141
Wouter Petersz Timmerman 141
Willem Tijmen Lamme 141
Peter Jan Veenen 141
Heijn Jan Veenen 141
Elbert Gerrit Dircksz 142
Isaack Dircksz 142
Claes Claesz Boulhouwer ,Jonge, 142
Rijck Corn Koone 142
Gerrit Loogen 142
Jan Dirck Fredericksz 142
Peter Jan Trijnen 142
Corn Willemsz ,woonende in de Loosdrecht, 143
Heijn Gerbrant Lambertsz 143
Harman Gerrit Martensz 143
Gijsbert Willem Manten 143
Jan Jacobsen Peet 143
Lambert Dirck Jansz 143
Heijn Jansz Visser 143
Jan Jansz Visser 144
Gerrit Gijs Claes Gijsen 144
Heijn Louwe ,de Jonge, Brasser 144
Tijmen Gerrit Bartsz 144
Heijn Jacobsz 144
Jan Roole Bollebacker 144
Elbert Claes Petersz Groon 144
Corn Heijn 144
Claes Petersz Phlipsz 145
Jan Jansz ,Jonge, 145
Dirck Lubbertsz 145
Corn Gerbert Ebbertsz 145
Aert Claes Boulhouwer 145
Lambert Gerritsz ,weeskint van, 145
Peter Petersz 145
Aert Lambert Tijmensz 146
Gerbert Roole 146
Claes Lambert Rijcksz 146
Splinter Corn 146
Jan Elbertsz Nagel 146
Elbert Claes Petersz 146
Claes Roole 147
??? Gerritsz Bortingh 147
Corn Willemsz Brouwer 147
Tijme Swaningsz 147
Corn Fredericksz ,de weeskinders van, 147
Jan Willem Woutersz 147
Jan Ebben 147
Tijmen Willem Woutersz 147
Peter Tijmen Lambertsz Reijntges 148
Toenis Sijmonsz Verhoeff 148
Bart Jacobsz Keelaf 148
Koon Jacobsz ,weeskint, 148
Koon Jacobsz 148
Elbert Lambert Rijcksz 148
Lambert Jansz Timmerman 148
Jan Adriaensz Rademaker 148
Lambert Louwe Lambertsz 148
Claes Gerritsz Haen 149
Claes Eelte 149
Stoffel Claesz 149
Fijtus Lubbertsz 149
Jan Rijck Ebbe 149
Evert Jacobsz 149
Claes Wijchertsz 149
Toenis Phlipsz 149
Willem Tijmen Gerritsz 150
Rijck Gijsen 150
Gerrit Jansz Botter 150
Gerbert Gerbertsz 150
Lambert Gijsbertsz Vlandere 150
Andries Jacobsz 150
Elbert Heijn Boulhouwer 150
Gijsbert Toenisz 151
Claes Gerritsz Koster 151
Willem Jansz Snijder 151
Claes Claesz Boulhouwer 151
Jan Eelte 151
Claes Jan Toenisse 151
Claes Rijcksz 152
Tijmen Gerritsz Ram 152
Dirck (???) 152
Lambert Petersz Mostman 152
Jan Tijmensz Schaepherder 152
Jan Gerritsz Haen 152
Claes Willemsz 153
Corn Swaningh 153
Jan Swaningh 153
Willem Crijnen 153
Claes Jan Gerritsz Sebastiaen 153
Jan Tijmens 153
Rut Corn Stevensz 154
De Kerck ,tot Hilversum, 154
De Pot ,tot Hilversum, 154
Claes Claesz Boulhouwer ,de oude, 154
Claes Peter Adriaensz 154
Jacob Tijmen Bussemer 154
Jan Corsse 155
Claes Peter Aertsz 155
Jan Swaningh 155
Jan Gerbrantsz 155
Jacob Claesz Boulhouwer 155
Gerrit Heijn 155
Tijme Marckensz Smit 155
Rut Corn 156
Harman Lambertsz 156
Claes Jansz Mets 156

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Koptienden Hilversum 1647De namen en het folionummer.

Lubbert Claesz 112
Phipsz Jacobsz 112
Gerrit Corn 112
Cornelis Gerrit Cornelisz 112
Willem Wijchert Roolen 112
Gerrit Lambertsz Haen 112
Claes Stoffelsz 113
Swaning Stevensz 113
Heijn Adriaensz 113
Toenis Stevens 113
Gerrit Jan Cornelisz 114
Wijchert Pieter ,weeskint, 114
Dirck Jan Cornelisz 114
Rijck Gijsbert Rijcksz 114
Jacob Heijndricksz 114
Aert Jacobsz Koone 115
Jacob Rijcksz 115
Claes Corn de Jonge 115
Lambert Peter Aertsz 115
Claes Jansz Roo??? 115
Gerbrant  Lambert Brasser 116
Toenis Gijsbertsz 116
Aert Lambert Rijcksz 116
Dirck Adriaensz 116
Jan Gerritsz Sebasteaansz 116
Gerrit Barsse 116
Gijsbert Claes Gijsbertsz 117
Heijndrick Louwe ,de Oude, 117
Louwer Jan Claesz 117
Lambert Cornelisz Bijl 118
Jan Jan Lambertsz 118
Dirck Petersz 118
Aderian Jansz 118
Gerrit Jan Bartsz 119
Lambert Lubbesz 119
Jan Meijersz 119
Gerrit Claesz Rademaker 119
Gerbert Stoffelsz 119
Dirck Toenisse 120
Tijmen Jaep Bussener 120
Jan Toenisse Elbertsz 120
Gerrit Michielsz 120
Heijndrick Gerritsz Boulhouwer 120
Toenis Elbersz 121
Rool Jansz 121
Gerbert Ellertsz 121
Lambert Ghijsbertsz 121
Corn Elbertsz 121
Stoffel Gerritsz 122
Jacop Lambertsz Peet 122
Peter Corn 122
Lubbert Dircksz 122
Heijn Heijndrick Loochsz 122
Elbert Jansz Kaeck 122
Tijman Willemsz 122
Willem Lambertsz de Jonge 123
Jan Tijmansz 123
Heijn Jansz Kaeck 123
Claes Peter Jansz 123
Peter Jansz Groon 123
Peter Corn Stoffels 123
Jan Toenis Ghijsbertsz 124
Willem Jansz Brouwer 124
Rol Petersz 124
Willem Goosse 124
Louwer Lambertsz Brasser 124
Rijck Elbertsz 124
Cornelis Claes Corn 125
Willem Claesz 125
Gerrit Gerritsz ,weeskint, 125
Peter Lubbertsz 125
Jan Lambert Petersz 126
Gerbert Corn Perck 126
Jan Peter Heijnen 126
Lambert Crijnen 126
Tijmen Corn Perck 126
Peter Adriaensz 126
Heijn Lambertsz 127
Abraham Gijsbertsz 127
Corn Gerbertsz 127
Willem Louwen 127
Toenis Elbertsz Licht 127
Corn Stoffelen 127
Claes Gerrit Euwouden 128
Gerrit Martensz 128
Jan Heijndricksz Veen 128
Heijndrick Adriaensz 128
Cornelis Gerbert Stoffels 128
Jan Gerrit Euwouden 128
Corn Stevensz 129
Crijn Rijcksz 129
Peter Tijmen Jan Willemsz 129
Gijsbert Wouter 129
Jacob Tijmen Willemsz 129
Gleijn Cornelisz 130
Rutger Elbertsz 130
Claes Gerrit Sebastiaensz 130
Jacop Gerrit Rijttersz 130
Cors Adriaensz 130
Jan Louwersz Brasser 131
Heijndrick Harmansz 131
Heijn Gerritsz Backer 131
Gerrit Tijmensz 131
Freeck Dircksz 131
Gijsbert Corn Rebel 131
Jannitgen Jan ,weduwe, 132
Peetgen Feecken 132
Meijns Petersz Heijme 132
Claes Gerrit Dircksen 132
Wouter Gerritsen 132
Claes Gerritsen Boulhouwer 132
Gerrit Heijn Corten ,de weeskinderen van, 133
Gerbert Jansz Heetvelt 133
Rool Jan Heijnen 133
Jan Lambert Reijntges 133
Tijmen Aertsz 133
Jan Lambertsen Dorrelant 133
Rijck Corn Rebel 134
Claes Petersen Groon 134
Sebastiaensz Gerrstsen 134
Elbert Gerritsz 134
Willem Claes Gerbertsen 134
Dirck Tijmensz 134
Rool Tijmensz 135
Cornelis Stevensz ,de weeskinderen van, 135
Heijndrick Willem Aertsz 135
Lambert Roolen 135
Claes Harmansz Corsse 135
Thoenis Louwen 135
Corn Gerritsz Schaepherder 136
Elbert Jacobsz 136
Aert Wouter Claesz 136
Tijmen Woutersz 136
Tijmen Lambert Reijntges 136
Adriaensz Tijmen 137
Jan Corn Meulenar 137
Aderiaen Ketel 137
Dirck Gerrit Dircksz 137
Jan Corn Elbertsz 137
Lambert Jacobsz Peet 137
Lambert Corn Elbertsz 137
Jan Willem Gerbertsz 138
Toenis Willem Gerritsz 138
Peter Tijmen Lamme 138
Frans Gerrit Jacobsz 138
Jan Louwen Jan Claesz 138
Anx Louwen Jan Claesse 138
Claes Peter Aertsz 139
Toenis Dirck Toenisse 139
Heijndrick Gijsbertsz Veen 139
Rijck Lambert Rijcksz 139
Jan Heijn Kaeck 139
Jan Dircksen Backer 139
Bart Jacobsz 140
Wijchert Jacop Heijn 140
Jacop Heijn Kaeck 140
Jacob Tijmen Dircksz 140
Wouter Petersz Timmerman 140
Gerbert Willem Gerbertsz 140
Heijn Louwer Jan Claesse 141
Aert Peter Aertsz 141
Peter Dirck Jansz 141
Willem Tijmen Lammen 141
Peter Jan Veene 141
Heijndrick Jan Veene 141
Elbert Gerrit Dircksz 142
Isaack Dircksz 142
Claes Claesz Boulhouwer ,Jonger, 142
Rijck Corn Koonen 142
Gerrit Loogh 142
Peter Jan Trijnen 142
Jan Dirck Fredericksz 142
Corn Willemsz ,woonende in de Loosdrecht, 143
Heijndrick Gerbrant Lambertsz 143
Herman Gerrit Martensz 143
Gijsbert Willemsz Manten 143
Jan Jacobsz Peet 143
Lambert Dirck Jansz 143
Heijndrick Jansz Visser 143
Jan Jansz Visser 144
Gerrit Gijs Claes Gijsen 144
Heijndrick Louwen ,de Jonger, Brasser 144
Tijman Gerrit Bartsz 144
Heijndrick Jacobsz 144
Jan Roolen Bollebacker 144
Elbert Claes Petersz Groon 144
Corn Heijn 144
Claes Phlipsz 145
Jan Jansz ,Jonge, 145
Dirck Lubbertsz 145
Corn Gerbert Elbertsz 145
Aert Claesz Boulhouwer 145
Lambert Gerritsz ,t weeskint van, 145
Peter Petersz 145
Aert Lambert Tijmen 146
Gerbert Roolen 146
Claes Lambert Rijcksz 146
Splinter Cornelisz 146
Jan Elbertsen Nagel 146
Elbert Claes Petersz 146
Claes Roolen 147
Heijn Gerritsz Bortgelingh 147
Corn Willemsz Brouwer 147
Tijmen Swaningen 147
Corn Fredericksz ,de weeskinderen van, 147
Jan Willem Woutersz 147
Jan Elbertsz 147
Tijmen Willem Woutersen 147
Peter Tijmen Lambert Reijntges 148
Toenis Tijmonsz Verhoeff 148
Bart Jacobsen Keelaf 148
Koon Jacobsz ,t weeskint, 148
Koon Jacobsz 148
Elbert Lambert Rijcksz 148
Lambert Jansz Timmerman 148
Jan Aderiaensz Rademaker 148
Lambert Louwe Lamberts 148
Claes Gerritsz Haen 149
Claes Eelten 149
Stoffel Claesse 149
Fijtus Lubbertsz 149
Jan Rijck Ebbesz 149
Evert Jacobsz 149
Claes Wijchertsz 149
Toenis Phlipsz 149
Willem Tijmensen Gerretsz 150
Rijck Gijsen 150
Gerrit Jansen Botter 150
Gerbert Gerbertsz 150
Lambert Gijsbertsz Vlandere 150
Andries Jacobsz 150
Elbert Heijn Boulhouwer 150
Gijsbert Toenisse 151
Claes Gerretsen Koster 151
Willem Jansz Snijder 151
Claes Claesse Boulhouwer 151
Jan Eelten 151
Claes Jan Toenisse 151
Claes Rijcksz 152
Tijmen Gerretsen Ram 152
Dirck Heijn 152
Lambert Petersz Mostman 152
Jan Tijmensz schaepherder 152
Jan Gerretsz Haen 152
Claes Willemsz 153
Corn Swaninghsz 153
Jan Swaninghsz 153
Willem Crijnen 153
Claes Jan Gerretsz Bastiaensz 153
Jan Tijmensz 153
Rut Corn Stevensz 154
De Kerck ,tot Hilversum, 154
De Pot ,tot Hilversum, 154
Claes Claes Boulhouwer 154
Claes Peter Adriaensz 154
Jacop Tijme Bussemer 154
Jan Corssen 155

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl